Forsikringer mm.

Skader på indbo i lejligheder og depot-rum skal dækkes af din egen forsikring. Foreningen er forsikret hos Købstædernes Forsikring: Policenr. 0112B0182378, og skader på ejendommen anmeldes almindeligvis af bestyrelsen.

Ofte konsulteres foreningens forsikringsmægler, Dansk System Assurance, i forbindelse med skadesanmeldelser. De kan kontaktes på tlf. 33796060.

Vi har abonnement hos Falck: Abo. nr. 11177046