Forbedringer

Udfører man forbedringer af lejligheden, vil en del udgifter hertil kunne lægges oven i salgsprisen, når lejligheden sælges – dog til en nedskrevet værdi. Foreningen følger ABF’s anbefalinger om, hvad der karakteriseres som forbedringer, og hvor lang en periode disse nedskrives over. Vi anvender lineær nedskrivning.

Se eller download ABF’s forbedringskatalog her: Forbedringskatalog

forbedringskatalog (1)