Bestyrelsen

Deltag i bestyrelsesarbejdet

Foreningens bestyrelse består af formanden og fire menige medlemmer, herunder en næstformand og en kasserer/sekretær. Alle vælges på foreningens årlige generalforsamling for en periode på to år af gangen. Der vælges også to suppleanter som træder ind i bestyrelsen, hvis et medlem træder ud.

Den nuværende bestyrelse opfordrer alle andelshavere til at overveje om de i fremtiden kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi holder bestyrelsesmøder med 1-2 måneders mellemrum og fordeler løbende de forskellige arbejdsopgaver imellem os. Bestyrelsesmedlemmerne har også nogle faste ansvarsområder, som vi forsøger at holde styr på. En gang om året spiser vi sammen en middag ude i byen og snakker om andet end tagrender og kloaker. Selv om arbejdet til tider kan være lidt tidskrævende, er det også hyggeligt og tilfredsstillende, når større projekter afsluttes og ejendommen forbedres.

Bestyrelsen består pr. 30. oktober 2019 af Anna (formand), Jonas, Stine, Camilla og Kasper.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, er du velkommen til at maile til: bestyrelsen@absalonsgade28.dk